Czy można wykonać audyt środowiskowy po godzinach?

dokumentem do sporządzenia. Profesjonalne biuro doradcze służy pomocą w jego opracowywaniu oraz zapewnia wsparcie merytoryczne i techniczn

Czy można wykonać audyt środowiskowy po godzinach? audyt środowiskowy

doradczych i konsultingowych w zakresie ochrony

W przypadku, gdy firma planuje nowe inwestycje lub rozbudowy istniejących obiektów, raport oddziaływania na środowisko jest nieodzownym dokumentem do sporządzenia. Profesjonalne biuro doradcze służy pomocą w jego opracowywaniu oraz zapewnia wsparcie merytoryczne i techniczn